Zadbaj o dobry odbiór tłumaczenia

Aby uczestnicy byli zadowoleni z udziału w konferencji, tłumaczenie musi być wykonane na najwyższym poziomie. Jakość tłumaczenia wynika przede wszystkim z tego, jakie zapewnią Państwo tłumaczom warunki przygotowania i pracy. Oto kilka ważnych spraw, na które powinni Państwo zwrócić uwagę.


ZBYT SZYBKIE TEMPO
Nawet bardzo doświadczeni tłumacze konferencyjni nie są w stanie nadążyć za mówcą, który wyrzuca z siebie tekst w tempie wieczornych wiadomości telewizyjnych. Prosimy, aby Państwo z wyprzedzeniem informowali mówców o tłumaczeniu symultanicznym oraz o związanej z tym konieczności wolniejszego mówienia. Niezbędne jest także wyznaczenie moderatora, który taktownie zasygnalizuje mówcy, że należy zwolnić w trosce o dobry, precyzyjny przekaz.
ZA PÓŹNO PRZYSŁANE MATERIAŁY DLA TŁUMACZY
Świat nabrał tempa, tłumacze przygotowują się do kilku konferencji jednocześnie. Rozrzut tematyczny bywa ogromny. Dlatego przysyłanie materiałów na dzień przed konferencją uniemożliwia rzetelne przygotowanie terminologiczne. Jakość tłumaczenia będzie zdecydowanie wyższa, gdy tłumacze otrzymają prezentacje i teksty wystąpień nawet w wersjach niedokończonych, ale za to z większym wyprzedzeniem.
ZA CIASNO W PROGRAMIE
Prosimy o wyrozumiałość wobec tłumacza, który - jak każdy z nas - jest tylko człowiekiem. Wyczerpany pracuje gorzej. Potrzebuje przerw i oddechu poza duszną kabiną. Tłumaczenie symultaniczne to obciążający dla mózgu proces wyczerpującego przetwarzania informacji wykonywanego pomiędzy dwoma językami w czasie rzeczywistym. Prosimy o zaplanowanie odpowiednich przerw - najlepiej kilku 25-minutowych oraz jednej 90-minutowej, na ciepły posiłek.
ZA MAŁO CZASU NA WYSTĄPIENIE
Mówcy niezmiernie rzadko są w stanie zmieścić się w 15-minutowym rygorze. Tak krótki czas na jedno wystąpienie prowadzi do opóźnień, przesunięć w programie, galopujących mówców, znużonych słuchaczy i nieprecyzyjnego tłumaczenia. W trosce o zadowolenie odbiorców uprzejmie prosimy Państwa o rozwagę przy planowaniu programu konferencji. Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem, zawsze służymy pomocą.
ZBYT CICHO W SŁUCHAWCE
Każdy odbiornik ma osobną regulację głośności, każdy użytkownik sam ustawia poziom odsłuchu tak, aby dobrze słyszeć i nie przeszkadzać innym.


Zapewnij odpowiednie warunki techniczne

MIEJSCE NA KABINĘ
Kabina dla tłumaczy zajmuje wraz z osprzętem 3m x 3m podłogi i powinna być ustawiona frontem do mówców. Tłumacze muszą dobrze widzieć prelegentów oraz ekran, na którym wyświetlane są prezentacje.
STOLIK DO WYDAWANIA ODBIORNIKÓW, DWA KRZESŁA DLA TŁUMACZY
Odbiorniki wydawane są na listę. Poprosimy o stolik z krzesłem dla osoby odpowiedzialnej za zbieranie podpisów oraz dwa krzesła dla tłumaczy.
DOSTĘP DO GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO
Aparatura symultaniczna wymaga dostępu do jednofazowego przyłącza energetycznego zgodnego z normami bezpieczeństwa.
SUMA SYGNAŁÓW Z NAGŁOŚNIENIA
Jeżeli będą Państwo korzystać z miejscowego nagłośnienia (mikrofonów oraz głośników) i nie potrzebują naszego, technik w obiekcie musi udostępnić nam sumę wszystkich sygnałów audio, które będą tłumaczone - łącznie ze ścieżką dźwiękową wszystkich wyświetlanych filmów, które będą wymagały tłumaczenia.


Zadbaj o bezpieczeństwo odbiorników

Standardową praktyką rynkową jest wypożyczanie gościom odbiorników ze słuchawkami. Za bezpieczeństwo oraz zwrot odbiorników odpowiada zamawiający usługę, czyli Państwo. Poniżej podpowiadamy, jakie kroki można podjąć, aby zminimalizować ryzyko związane z zagubieniem sprzętu.

STARANNIE PROWADZONE LISTY
Wypożyczenie oraz zwrot odbiornika ze słuchawkami potwierdzane są podpisem uczestnika. Jeden podpis składany jest na liście wydawania i kolejny na liście zwrotów. Dzięki temu będą Państwo wiedzieli, kto nie zwrócił odbiornika, z kim się należy skontaktować w celu jego odzyskania.
INFORMOWANIE O KONSEKWENCJACH
Zalecamy informowanie pobierających o cenie pojedynczego odbiornika. Na ogół goście nie są świadomi, jak wysoce specjalistyczne urządzenie mają w ręku. Jego cena rynkowa waha się w granicach 1000zł w zależności od modelu. Wydając odbiornik można przekazać pobierającemu karteczkę z infomacją o wartości odbiornika i konsekwencjach jego zagubienia.
PRZYPOMINANIE O KONIECZNOŚCI ZWROTU
Zawsze zalecamy wielokrotne przypominanie uczestnikom o konieczności zwrócenia sprzętu po zakończeniu korzystania z tłumaczenia. Większość gości korzysta z odbiorników tylko w trakcie debat oraz wystąpień obcojęzycznych i po nich może swobodnie zwrócić swoją sztukę nie czekając na zakończenie całej konferencji. Warto przypomnieć, że zwrot należy potwierdzić podpisem. Pozostawienie odbiornika przy swoim krześle, bez złożenia podpisu zwrotnego, nie jest tożsame z oddaniem go obsłudze - taki odbiornik uznany jest za wypożyczony i niezwrócony.
TABLICZKA PRZY WYJŚCIU Z OBIEKTU
Przy wyjściu z budynku warto postawić tabliczkę przypominającą po raz ostatni o potrzebie zwrócenia odbiorników.
AUTORSKIE ROZWIĄZANIA
Zachęcamy do wprowadzania innych rozwiązań, które uznają Państwo za stosowne, takich jak np. skanowanie kodów QR.